Om oss

 

Presentation

 

Medvind är ett kooperativ som grundades 1997 med huvudsaklig inriktning på lager och distributionshantering åt andra företag. Medvind är beläget i Glimåkra i södra Sverige, i en glesbygd bara 10 mil från Öresundsbron. Tack vare detta kan vi hålla låga priser på våra tjänster Medvind har idag 23 anställda, samt ett antal arbetssökande på tillfällig praktik.

MEDVIND - ETT SOCIALT FÖRETAG
 
   

Fakta

 

Medvind startades 1997.

Syfte:
Rehabilitering och hjälp för långtidsarbetslösa att få möjlighet till praktik, utbildning för möjlighet till en anställning på olika företag i närområdet eller på Medvind. Bedriva: Dagligverksamhet för personer med utvecklingsstörning ett tjänsteköpsavtal med Östra Göinge kommun.

Juridisk form:
Ideellförening och Ekonomiska Föreningen.

Sysselsätter:
40 till 50 personeri/dag är 23 anställda.

Omsättning:
Ca 8 miljoner kronor.

Ekonomiska föreningen Medvind äger fastigheten.

Medvind är ett Socialt företag där målet är:”Att tillgodose samhälleliga behov samtidigt som man driver en affärsverksamhet organiserad som ekonomisk eller ideell-förening, där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum”.
   

Historik

Stadgar

Medvind startade sin verksamhet 1997 i Glimåkra, Östra Göinge kommun, som en ideell förening. I föreningen skapades möjligheter för personer som varit arbetslösa under lång tid att få praktik som därefter ledde till arbete på olika företag i närområdet eller på medvind.
Dessutom bedriver Medvind en dagligverksamhet för personer med utvecklingsstörning, baserat på ett tjänsteköps avtal mellan Östra Göinge kommun och Medvind.

Medvind startade år 1999 en ekonomisk förening för att bedriva affärsverksamhet med inriktning på lagerverksamhet, underleverantör inom montering, förpackning, prismärkning
m m.
Den ekonomiska föreningen äger sedan 2000 år en byggnad i Glimåkra som är på 14600 kvadratmeter där verksamheten äger rum.
Urklipp från den ekonomiska föreningens stadgar:

§ 10 Föreningens vinst skall avsättas i en reservfond. Vid likvidation skall överskottet tillfalla Medvind ideella förening. Om inte Medvind ideella förening finns kvar skall överskottet tillfalla annan organisation med samma ändamål som Medvind ideella förening

Urklipp från den Ideella föreningens stadgar:

§ 2 Föreningens uppgift och ändamål

Föreningen skall i samråd med myndigheter bedriva verksamhet som syftar till att ge personer från AMI-IA enheterna Ö Göinge och Osby kommun ett arbete på arbetsmarknaden. Föreningen ska också bedriva daglig verksamhet i enlighet med LSS- lagen § 9 moment 10 för personer som tillhör personkretsen
Dock lägst måttlig utvecklingsstörning. Föreningen skall aktivt arbeta för att förståelsen för dessa personers rätt till personlig utveckling förbättras både lokalt och globalt. De resurser som skapas i föreningen skall användas för utveckling och förbättring av föreningens verksamhet för de sysselsattas bästa.
   

Sammanfattning

 
”Deltagare i arbetsmarknadsprojekt har oftast ersättning i form av utbildningsbidrag eller arbetslöshetsersättning. Det gäller för arbetsförmedlingens handläggare att motivera de personer som exempelvis har bidrag att påbörja arbetsmarknadsprojekt med ersättningar som är lägre än vad bidraget ger. I dessa fall handlar det om att framhålla övriga fördelar på kort sikt. På längre sikt kan projektdeltagandet rendera i ett fast arbete.

Sammantaget kan Medvind projektet betraktas som ett mycket lyckat projekt ur många aspekter, både från deltagarnas perspektiv, från intressenternas och från det omgivande samhällets. Projektet finns i ett komplext verksamhetsområde som kräver stora insatser och mycket engagemang från alla involverade men speciellt från projektstyrelse och ledning för att nå framgång”.
 
   
Valda ledarmöter i Ekonoimska & Ideella föreningen
Medvinds styrelse
 
Ia Sjöstedt Ordförande Sven-Rune Nilsson Ledamot
Per Ola Rosenquist V.- ordförande Görel Dahl Ledamot
Per- Eric Mattson Sekreterare
LillemorSvensson
Ledamot
Mahdi Jafar
Ledarmot

 

Ann-Christin Cehlin  Ledamot
VD samt Ekonomiansvarig medverkar på styrelsemötena                                                              
Cederbladet Revisionsbyrå Revisor     
Ingrid Petersson Revisorssuppleant Ingrid Petersson Revisor
 
 
   
 
Medvind | Källbogatan 1 | 280 64 |  Glimåkra | Tel: 044 - 43 690 | E-post: info@medvind.nu
site created and hosted by skandiaweb