Verksamhet


Sortering 

Vi utför sortering/prismärkning samt ompackning
av div. säsongs eller returvaror
 åt olika företag inom detaljhandeln.


Reparationer

Vi utför enklare reparationer av olika
produkter såsom stolar, leksaker div. möbler.
Kan utföra enklare limmning/spikning samt
putsning  av skor åt sko grossister.
 


Montering

Medvindgruppen utför enklare typ av
monteringar, exempel stoppar armstöd till
soffgrupper, montering av div. möbler och
skärmväggar. Dessutom ompackar/prismärker
vi varor åt flera företag inom
 detaljhandeln.


Daglig verksamhet

Medvindgruppen har sedan 1997 integrerat möjligheten för personer med utvecklingsstörning att få sin dagliga sysselsättning i vår verksamhet. Denna möjlighet ges via ”lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade” (LSS). Medvind gruppen har ett tillstånd från länsstyrelsen i Skåne län att i Östra Göinge kommun bedriva dagligverksamhet till 7 personer (platser) där kommunen köper 5 platser för närvarande.
Möjlighet för tillfälliga praktikplatser-


Rehabilitering


Medvind gruppen hjälper arbetsförmedlingen nordöst i Skånelän med att hjälpa långtidsarbetslösa till ett arbete via praktik och eventuella studier.Efter praktiken ”slussas” personen ut till den öppna arbetsmarknaden där förhoppningsvis vi kan finna en anställning. Vi samverkar också med Östra Göinge kommun och den lokala försäkringskassan i kommunen samt Arbetsförmedlingen i Nordostskåne.

 
Medvind | Källbogatan 1 | 280 64 |  Glimåkra | Tel: 044 - 43 690 | E-post: info@medvind.nu
site created and hosted by skandiaweb